Protocol ‘Hervatten Jeugdvoetbal’

Protocol ‘Hervatten Jeugdvoetbal’ BVV Barendrecht

Mei/juni 2020

“Sport en Corona: we mogen weer voorzichtig de wei in”

Het OMT (Outbreak Management Team) dat het kabinet adviseert schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen tot en met 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 13 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen.

Onze minister-president heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april naar aanleiding van dit advies enige versoepeling van de Corona-regels kunnen brengen. Dit heeft het bestuur van de BVV doen besluiten om de trainingen voor spelers van 6 t/m 18 jaar met ingang van 5 mei te hervatten. Zorgvuldigheid is hierbij geboden omdat wij niet de gezondheid van spelers, ouders/verzorgers en staf in gevaar willen brengen. Wij drukken daarom ook iedereen op het hart om sowieso de algemene regels in acht te nemen.

In dit protocol vindt u:

 • De algemene regels die gedurende deze periode gelden
 • De trainingsopzet
 • De procedure rond het opvangen en wegbrengen van de kinderen
 • De procedure rond het bijwonen door ouders van de trainingen van de Bongerdjes en CL
Verder willen wij graag het volgende vermelden:
 • We beginnen met de trainingen met ingang van dinsdag 5 mei. De trainingen duren vooralsnog tot vrijdag 29 mei. Het kan dat deze periode verlengd wordt.
  De trainingen van de JO17- en JO19 groepen beginnen om 19.45 uur in plaats van 19.30 uur om samenloop met de trainingsgroepen van 17.45 uur te voorkomen.
  Er is een apart trainingsschema gemaakt voor deze periode. Deze staat onderaan deze pagina. Graag strikt hieraan houden.
  Vooralsnog zijn de kantine, de kleedkamers en hal naar kleedkamers gesloten. Dus thuis aankleden en douchen.

Mochten deze zaken wijzigen, wordt u hierover nader geïnformeerd.

ALS IEDEREEN ZICH AAN DE REGELS HOUDT KUNNEN WIJ DIT SCHEMA HANDHAVEN TOT NADERE BERICHTEN VAN DE REGERING! ALS HANDHAVING NIET MOGELIJK BLIJKT DAN ZULLEN WE DIT MOETEN HERZIEN.

De algemene regels

 

 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar; uiteraard geldt dit niet voor gezinsleden onderling.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Snuit je neus in een papieren zakdoek en gooi die gelijk weg.
 • Was je handen.
Voor spelers van de O7 t/m O13 geldt:
 • Je hoeft geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel van de trainer(s).
 • Spelers en trainers geven elkaar dus geen hand.
 • Wedstrijden zijn verboden, onderlinge partijvormen mogen wel.
 • De kleedkamers blijven gesloten, dus thuis douchen en voor de training naar toilet gaan.
 • Zorg dat je ca 5 minuten vóór aanvang van de training op de club bent. Je hebt toch al je trainingskleding aan, doe je voetbalschoenen in de auto of op het veld aan.
 • Er worden GEEN (gezamenlijke) club-bidons gebruikt, neem je eigen bidon of fles (geen glas) mee.
 • Ga na de training direct naar huis, spreek dit goed af met degene die jou ophaalt.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt voor iedereen nog steeds: blijf thuis.
Voor spelers van de O14 t/m O19 geldt:
 • Houdt óók op het veld onderling 1,5 meter afstand.
 • Spelers en trainers geven elkaar dus geen hand.
 • Wedstrijden en onderlinge partijvormen zijn verboden.
 • De kleedkamers blijven gesloten, dus thuis douchen en voor de training naar toilet gaan.
 • Zorg dat je 5 minuten vóór aanvang van de training op de club bent. Je hebt toch al je trainingskleding aan, doe je voetbalschoenen in de auto of op het veld aan.
 • Er worden GEEN (gezamenlijke) club-bidons gebruikt, neem eventueel je eigen bidon of fles (geen glas) mee.
 • Ga na de training direct naar huis, spreek dit goed af met degene die jou eventueel ophaalt.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt voor iedereen nog steeds: blijf thuis.
Voor ouders/verzorgers geldt:
 • Ouders mogen NIET op het complex van de Bongerd komen om samenscholing te voorkomen. Dit mag namelijk (nog) niet, en buiten het feit dat ouders persoonlijk een boete riskeren van € 400,-, loopt de club risico op een boete van € 4000,-
 • Voor de Bongerdjes en CL maken wij, in overleg met de gemeente, hiervoor een uitzondering.
 • We moeten het clubgebouw helaas gesloten houden, dus neem zelf drinken/eten mee.
Voor iedereen:
Zodra de regels worden versoepeld stellen wij jullie op de hoogte. Tot dan geldt bovenstaand.

De trainingsopzet

Onderstaande regels gelden voor alle trainingsactiviteiten. Op de doordeweekse avonden, maar ook voor eventuele activiteiten op de zaterdag. In principe trainen we alleen doordeweeks. Voor eventuele activiteiten op de zaterdag moet apart vooraf toestemming verleend worden door het bestuur. Hiervoor kan (uiterlijk de dinsdag vooraf) een verzoek worden gedaan via Leen Vos.

De Technische Commissie zal alle trainers vooraf duidelijk instrueren en tijdens trainingen zal toezicht worden gehouden op naleving van de regels.

De onderbouw (t/m JO13)
Voor kinderen tot en met 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden. Deze afstand geldt wel voor de afstand tussen de trainer en de spelers.

De Bongerdjes en CL zullen tijdens deze periode op veld 1 trainen. De ouders zullen worden opgevangen op de tribune, waar zij met 1,5 meter tussenruimte kunnen plaatsnemen. Hiervoor is akkoord van de gemeente. Aan twee vrijwilligers zal gevraagd worden dit in goede banen te leiden. Ook om te voorkomen dat er andere mensen in de afgesloten ruimte rondom het hoofdveld komen. Zie verderop in dit Protocol.

De onderbouw zal beginnen om in de teams te trainen van het huidige seizoen. Vanaf zaterdag 16 mei gaan de selectieteams onderbouw in de nieuwe groepen trainen. De breedtesport blijft tot het einde van de periode met hun eigen teams trainen.

De midden- en bovenbouw (jongens JO14 t/m JO19 en meisjes)
Jongeren tussen 13 en 18 jaar mogen trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen. De trainingen van de JO17- en JO19 groepen beginnen om 19.45 uur in plaats van 19.30 om samenloop met de trainingsgroepen van 17.45 uur te voorkomen.

De breedtesport midden- en bovenbouw zal met hun teams trainen van afgelopen seizoen en zal het gebruikelijke schema volgen. De selectiegroepen zullen met hun nieuwe groepen gaan trainen onder leiding van hun nieuwe trainersstaf.

De trainingen zullen bestaan uit individuele techniekvormen, pass- en trapvormen, looptraining, core-stability trainingen en tactische oefeningen. Om tijdens trainingen de spelers de ruimte te geven om ook echt 1,5 meter uit elkaar te blijven, stellen we de trainingsruimte op een half veld per team. Dit werkt als volgt:

 • Breedtesport: de teams worden verdeeld over de avonden zodat iedereen minimaal 1x in de week kan trainen. Zie hiervoor trainingsschema.
 • Selectiegroepen: de teams worden verdeeld over de avonden zodat iedereen minimaal 2x in de week kan trainen.
 • Voorlopige JO14/15-selectie traint hiertoe op maandag met 2 van de 3 teams
 • Voorlopige O16/17-selectie traint hiertoe met kleinere groepen
 • Voorlopige JO18/19-selectie traint hiertoe met kleinere groepen
Keepers
De keepers kunnen weer starten met hun keeperstraining.Voor de keepers van de onderbouw kan dit op de gebruikelijke wijze, zolang de afstand tussen de trainer en de keepers maar minimaal 1,5 meter blijft. Voor de keepers van de midden- en bovenbouw geldt dat er per keeperstrainer maximaal 2 keepers tegelijkertijd training mogen hebben.

Procedure opvangen/wegbrengen kinderen

Met uitzondering van de Bongerdjes en CL, zijn ouders helaas NIET welkom langs de velden. We verzoeken u, uw kind aangekleed op de parkeerplaats af te zetten. Ouders kunnen op de parkeerplaats in de auto blijven wachten. Bij de parkeerplaats staat een aangestelde begeleider (de leider van het betreffende team) die de kinderen opvangt op een vooraf afgesproken plek. Na de trainingen zullen de kinderen gezamenlijk met dezelfde aangestelde begeleider naar de parkeerplaats gaan. De kinderen lopen vervolgens 1 voor 1 zelf naar de auto zodat we zeker weten dat een ieder “veilig” bij z’n ouder/begeleider in de auto is ingestapt.

Als uw kind zelfstandig op de fiets komt en dit heeft onze voorkeur, geef dit dan vooraf door aan de betreffende trainer. Uw kind kan dan zelfstandig naar het veld komen waarop ze moeten trainen.

We begrijpen dat u graag aanwezig bent bij de training van uw kind en normaal gesproken stimuleren wij uw komst dan ook van harte. Helaas zijn dit bijzondere tijden waarin we moeten afwijken van wat we gezamenlijk graag zouden willen.

Houd u a.u.b. aan deze afspraken, want de gezondheid van ons allemaal is het allerbelangrijkste en daarnaast is dit de enige manier om dit virus zo snel mogelijk te verbannen uit onze samenleving.

De afspraken qua tijd en verzamelen worden verder per trainer / trainingsgroep uitgewerkt en gecommuniceerd naar spelers en/of ouders.

Procedure bijwonen training Bongerdjes en CL

Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat u uw kind op deze leeftijd wilt begeleiden naar de training en deze ook wilt bijwonen, hebben wij, in overleg met de gemeente, hiervoor een oplossing gevonden.

De Bongerdjes en CL zullen tijdens deze periode op het hoofdveld trainen. U kunt plaatsnemen op de tribune. U wordt gevraagd hierbij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van andere ouders. Het maximum is één ouder per kind.

U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats en richting het hek lopen. Daar zult u worden opgevangen. Om dit in goede banen te leiden en om te voorkomen dat er ook anderen in deze ruimte komen, zullen er twee vrijwilligers zijn die dit alles in goede banen leiden. Zij zullen herkenbaar zijn aan een geel hesje. Volgt u a.u.b. hun aanwijzingen op.