VRIJDAG ALGEMENE LEDENVERGADERING: AGENDA EN NOTULEN BESCHIKBAAR

BVV Barendrecht houdt komende vrijdag 26 mei een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering presenteert het bestuur het begrotingsvoorstel voor het aankomende seizoen 2023/2024. Daarnaast gebruikt het bestuur de ledenvergadering om een korte toelichting en voortgang te geven op de zes kernpunten die momenteel centraal staan in het bestuursbeleid. Verder is er aandacht voor diverse jubilarissen, waaronder sterkhouders die maar liefst 50, 60 en 70 lid zijn van BVV Barendrecht.

Het vaststellen van de begroting gebeurt normaliter in de jaarlijkse ledenvergadering in het najaar, maar vanwege de bestuurswisselingen afgelopen november is het begrotingsvoorstel voor het seizoen 2023/2024 dit keer later opgesteld. De officiële agenda is hieronder terug te vinden. Ook de notulen van de vorige ledenvergadering op 4 november 2022 zijn hieronder gepubliceerd om na te lezen, zodat die tijdens de vergadering van komende vrijdag kunnen worden bekrachtigd.

De algemene ledenvergadering begint vrijdag 26 mei om 19.30 uur in de kantine van de club. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en begunstigers van de BVV. Alle meerderjarige leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht.