VRIJDAG ALGEMENE LEDENVERGADERING BIJ BVV BARENDRECHT

Het bestuur van BVV Barendrecht heeft voor komende vrijdag 30 november een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Tijdens deze jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, vinden er bestuursverkiezingen voor vacante bestuursposten plaats, worden de financiën van de club toegelicht en is er ruimte voor vragen. Het hoogtepunt is doorgaans de huldiging van talrijke jubilarissen, die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van de club.

De ledenvergadering op vrijdag 30 november is toegankelijk voor alle leden en begunstigers van BVV Barendrecht. Alle meerderjarige leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht. De kantine opent op 30 november om 19.00 uur haar deuren, de vergadering begint om 19.30 uur.