VRIJDAG 27 AUGUSTUS ALGEMENE LEDENVERGADERING BIJ BVV BARENDRECHT

Het bestuur van BVV Barendrecht heeft voor vrijdag 27 augustus een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, vinden er bestuursverkiezingen plaats voor vacante bestuursposten, worden de financiën van de club toegelicht en is er ruimte voor vragen. Het hoogtepunt is doorgaans de huldiging van talrijke jubilarissen, die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van de club.

De ledenvergadering wordt normaliter elk jaar georganiseerd, maar het afgelopen jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De laatste vergadering was derhalve in januari 2020. De ledenvergadering op 27 augustus a.s. is toegankelijk voor alle leden en begunstigers van BVV Barendrecht. Alle meerderjarige leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht. De kantine opent op 27 augustus om 19.00 uur haar deuren, de vergadering begint om 19.30 uur. De agenda wordt binnenkort gepubliceerd.