Structuur jeugdopleiding

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen wij u over de structuur van de jeugdopleiding.

Centraal in onze organisatie staat de begeleiding van het team. Daar vindt de directe invloed plaats op de ontwikkeling van het kind. Elk team heeft een trainer/coach en minimaal een leider.

We gaan uit van de kwaliteit en de creativiteit van de individuele trainer. Dit houdt in dat we wel de leerdoelen per afdeling vastleggen en dat we de kaders benoemen voor de invulling, maar dat we de wijze waarop de leerdoelen bereikt worden vrijlaten. Binnen de breedtesport wordt er wel gewerkt met trainingsprogramma’s, om de staf richting en ondersteuning te bieden. De kern van onze werkwijze is dat ook door de trainers geleerd wordt. Alle trainers worden ook geschoold op mentaal, medisch en pedagogisch gebied.

De trainer/coach is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers. Wij vinden de kwaliteit van deze trainer/coach van groot belang en stellen daarom ook opleidingseisen hieraan.

Breedtesport Pupillen Interne cursus BVV
Junioren Interne cursus BVV
Selectieteams JO8-JO10 KNVB pupillentrainer
JO11-1, JO13, JO14 & JO19-2 KNVB UEFA C (jeugd)
JO15-1, JO16-1 JO17-1 JO19-1 KNVB UEFA B (jeugd)

Wij faciliteren trainers in het volgen van KNVB-opleidingen. Tevens worden intern opleidingen verzorgd. En trainers worden tijdens hun activiteiten actief begeleid door de (T)JC en/of het HJO.

Leiders zullen met zorg worden gekozen door de (technisch) jeugdcoördinatoren, i.s.m. de Manager Jeugdzaken Facilitair. Elk team heeft minimaal één leider. Iedere leider heeft informatie over de organisatie van de club en de verwachtingen van de vereniging t.a.v. de begeleiding van de kinderen. Het laatste betreffende de voetbaltechnisch/-tactische, pedagogische en fysieke begeleiding. De leiders zijn bekend met de kenmerken van zijn leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor het begeleiden bij wedstrijden.

Voor alle selectieteams is er een grensrechter (evt. roulerende ouders) en voor de JO19-1 en JO17-1 selectie een verzorger beschikbaar.

De selectie afdelingen binnen de jeugdopleiding hebben een Technisch Jeugdcoördinator (TJC), de breedtesport afdelingen hebben een Jeugdcoördinator (JC). De TJC’s en JC’s hebben de dagelijkse leiding over hun afdeling en fungeren als eerste aanspreekpunt voor trainers en ouders. Hij/zij heeft tot taak de trainers van deze groepen te richten, te coachen en te faciliteren om een leeromgeving te bereiken. Tevens is er een Hoofd Keeperstraining en een Manager Jeugdopleiding Facilitair.

Het Hoofd Jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor al deze afdelingen en stuurt de (Technisch) Jeugdcoördinatoren aan. Hij legt verantwoording af aan het bestuurslid Technische Zaken. Zie ook het organogram van de jeugdopleiding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kader met een vergoeding en vrijwillig kader. Betaald kader bestaat naast het Hoofd Jeugdopleiding, uit de Technische Jeugdcoördinatoren en de (hoofd)trainers van de selectieteams. Met het betaalde kader wordt door het bestuurslid technische zaken duidelijke afspraken gemaakt. Er zijn 2 evaluatiemomenten tijdens het seizoen. Aan de hand van een functiebeschrijving worden deze gesprekken door het Hoofd Jeugdopleidingen en/of de TJC gevoerd. Bij het eindgesprek van alle trainers van de selectieteams is ook het bestuurslid Technische Zaken aanwezig.

Voor het vrijwillige kader geldt dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid mag betekenen. Zij worden in alle opzichten gesteund om hun taken zo goed mogelijk te vervullen (o.a. door middel van interne of externe cursussen). Veel aandacht wordt besteed aan het werven/ behouden en (bij)scholen van technisch- en organisatorisch kader.

Studenten van sportopleidingen kunnen als stagiaires deel uitmaken van de groep ondersteunende trainers. Hiervoor heeft BVV Barendrecht een actieve samenwerking met relevante opleidingen. De stage coördinator is het eerste aanspreekpunt voor deze studenten.

Periodiek is er overleg binnen de technische staf van de jeugd in verschillende samenstellingen.

 • 6x per seizoen overleg HJO/TJC selectie
 • 4x per seizoen overleg TJC/trainers
 • 4x per seizoen JC/trainers
 • 3x per seizoen overleg HJO/JC
 • 2x per seizoen overleg HJO/TJC/trainers
 • 2x per seizoen overleg hoofdtrainers / trainers breedtesport

Zoals in elke grote organisatie is het van groot belang om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van belangrijke functionarissen duidelijk te hebben, zo ook van voetbaltechnische en andere functionarissen van de jeugdopleiding van BVV Barendrecht. Al deze elementen zijn omschreven in functiebeschrijvingen.

Binnen onze jeugdopleiding wordt een splitsing gemaakt tussen breedtesport en de selectieteams. In deze laatste groep spelen de spelers die de kwaliteiten, de ambitie en de leergierigheid hebben om Barendrecht 1 of JO21/23 te halen.

De opleiding is opgebouwd uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, die bestaan uit de volgende groepen/teams. Er is een maximum vastgesteld voor het aantal teams.

Onderbouw
Het voetbal begint bij de “Bongerdjes” (JO6), die in een onderlinge competitie spelen. Daarna volgt de Champions League (JO7) en ook deze spelen in een onderlinge competitie. Deze groepen spelen in de spelvorm 4:4. Beide groepen vallen onder de breedtesport.

In de JO8 begint de splitsing tussen breedtesport en selectieteams.

Binnen de breedteport spelen:

 • JO8, JO9, JO10 de spelvorm 6:6 en de teams bestaan uit 7-8 spelers
 • JO11 en JO12 de spelvorm 8:8 en de teams bestaan uit 9-10 spelers

Bij de selectieteams spelen:

 • De JO8 en JO9 in de spelvorm 6:6 en de teams bestaan uit 8-9 spelers. In deze leeftijdsgroepen zijn de eerste 3 teams selectieteams en zo zitten dus 24-27 spelers (incl. 3 keepers) in de selectie. Omdat in deze leeftijdsgroepen kinderen zich snel kunnen ontwikkelen, wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd voor alle spelers van deze leeftijdsgroepen. Selectieteams zijn dus: JO8-1 t/m JO8-3 en JO9-1 t/m JO9-3.
 • De JO10 en JO11 in de spelvorm 8:8 en de teams bestaan uit 10 spelers. In deze leeftijdsgroepen zijn de eerste 2 teams selectieteams en zo zitten dus 20 kinderen (incl. 2 keepers) in de selectie. Let op: omdat wij ervoor kiezen om 8:8 te gaan spelen met onze JO10 selectiegroepen, speelt de JO10 selectiegroep in de JO11 competitie. Omdat in deze leeftijdsgroepen kinderen zich snel kunnen ontwikkelen, wordt er elke maandelijks een activiteit georganiseerd voor alle spelers. Selectieteams zijn dus: JO11-1 t/m JO11-4 (waarbij JO11-3 en JO11-4 onze JO10 selectiegroep is).

Middenbouw
Met ingang van de middenbouw spelen alle teams in de spelvorm 11:11. Binnen de breedteport spelen:

 • JO13-4 en verder
 • JO15-3 en verder
 • MO15-3 en verder

Bij de selectieteams spelen we met 2 of 3 teams in de selectie.

 • In de JO13 selectiegroep: met een JO13-1 met alleen 2e jaars, met een JO13-2 met een mix van JO12 en JO13 spelers en met een JO13-3 met alleen 1e jaars; totaal bestaat deze groep uit ongeveer 42 spelers, inclusief 4 keepers (ongeveer gelijke verdeling JO13 en JO12 spelers)
 • In de JO15 selectiegroep: met een JO15-1 team met alleen 2e jaars, met een JO14-1 met alleen 1e jaars en met een JO15-2 met mix van JO15 en JO14 spelers; totaal bestaat deze groep uit ongeveer 45 spelers, inclusief 4 keepers (ongeveer gelijke verdeling JO15 en JO14 spelers).
 • De MO15 selectiegroep bestaat uit 2 teams, de MO15-1& 2.

Bovenbouw
Binnen de breedteport spelen:

 • JO17/2 en verder
 • MO17/2 en verder
 • JO19/3 en verder
 • MO19/2 en verder

Bij de selectieteams spelen

 • De JO16 en JO17 selectiegroep in de JO17-selectie, bestaande uit JO17-1 en JO16-1. Deze groep bestaat uit 2 x 17/16 spelers (incl. 3 keepers).
 • De JO18 en JO19 selectiegroep in de JO19-selectie, bestaande uit JO19-1 en JO19-2. Deze groep bestaat uit 33 spelers (incl. 3 keepers). Binnen deze groep zal een gezonde balans moeten zitten qua geboortejaar.
 • De MO17-1 en MO19-1 zijn de bovenbouw selectieteams bij de meisjes.