NOG GEEN ACTIEVE VERZORGING BIJ BVV

Het versoepelen van de intelligente lockdown krijgt langzaam gestalte, ook bij onze BVV. De afgelopen week zijn de jongsten weer onder voorwaarden het veld op gegaan om weer iets met een bal te gaan doen. Dat is heel erg fijn!

De afdeling Verzorging heeft nog veel uit te zoeken en vast te stellen om te bepalen hoe de club de komende tijd ondersteund kan worden. In de afgelopen dagen hebben we bekeken wat de opties zijn, maar die zijn nog minimaal, zeker omdat we verzorgers(sters) hebben met een mindere gezondheid. Het staat daarom vast dat de standaard verzorging zoals die er was op onze BVV, er in de komende tijd behoorlijk anders zal zien.

Wat moet u weten op dit moment?

  • We zullen proberen om volgens de normale bezetting een verzorger aanwezig te laten zijn. Die zullen vooral of afstand adviseren en waar nodig doorverwijzen naar de professionals in het Maasstad Ziekenhuis. Onze verzorgers houden dus AFSTAND, maar het is altijd fijn als er iemand is die er ‘iets meer van weet’.
  • De verzorger(ster) van dienst is bepalend voor de uiteindelijke beslissing en kan overleggen met de coördinator.
  • Mocht er direct actie nodig zijn, dan zal de verzorger alleen de verzorging toepassen vanuit kleedkamer 21. Verder blijft iedereen buiten, ook leiders, trainers en vaste relaties.
  • Vanaf komende vrijdag zullen de verzorgers beschikken over enige beschermende materialen bril, mondkapjes en handgel (voor de verzorgers).
  • Volg de instructies van de verzorgers op en hou voldoende afstand. Op bewuste overtreding van het protocol kunnen sancties worden opgelegd.

De komende weken zal ik uitgebreid met bestuur en collegae in gesprek gaan om tot een vast protocol te komen. Tot die tijd zullen we onze inspanningen in ieder geval moeten beperken. We houden u vanuit de afdeling Verzorging op de hoogte.

Voor eventuele concrete vragen, kunt u het beste contact opnemen via WhatsApp. Ik probeer dan zo snel mogelijk op uw vraag terug te komen.

Namens het team verzorgers(sters) BVV
Pieter van Hengel 
Coördinator

OVER DE AUTEUR: Pieter van Hengel

Pieter is vanaf mei 2006 de Verzorging Coordinator van de BVV Barendrecht. In het dagelijkse leven is hij Praktijkcoach bij de Recherche op Zuid, bureau Zuidplein. De studenten doen onder leiding van hem hun stage(s) en dit is een prima baan binnen de Eenheid Rotterdam.