NIEUWJAARSPEECH BVV BARENDRECHT TER AFTRAP VAN 2023

Het jaar 2023 is zaterdag officieel ingeluid bij BVV Barendrecht tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ruim 250 bezoekers kwamen zaterdagmiddag bijeen om elkaar de beste wensen over te brengen voor het nieuwe jaar.

Namens het bestuur hield interim-voorzitter Jeroen Nagtegaal een nieuwjaarspeech, met aandacht voor de ontwikkelingen binnen de club en een vooruitblik naar 2023. Voor wie niet bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig kon zijn, is hieronder de volledige tekst van de speech terug te lezen.

**********

Nieuwjaarsspeech BVV Barendrecht
Zaterdag 7 januari 2023

Beste BVV’ers,

Een nieuw jaar, en voor het eerst in lange tijd weer een nieuwe stem die enkele woorden tot jullie mag richten. En voor het eerst sinds 2020 ook weer een nieuwjaarsreceptie, want die hebben we de twee jaar hiervoor helaas moeten missen vanwege corona. Ik ben dus blij dat we hier weer met z’n allen samen zijn om elkaar de beste wensen over te kunnen brengen. Al is het ook gepast om even een moment te nemen om stil te staan bij de BVV’ers die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Graag vraag ik een kort moment stilte om diegenen te herinneren die jullie vandaag graag aan jullie zijde hadden gehad.

(…) Dank jullie wel.

Ik heb vandaag de eer om jullie als interim-voorzitter kort toe te mogen spreken.  Want wat is het prachtig om aan het hoofd te mogen staan van deze mooie club. Mensen met elkaar te verbinden, die vanuit ieders kwaliteiten een bijdrage leveren aan een bloeiende vereniging. En aangezien mijn kwaliteiten binnen het voetbalveld ver te zoeken zijn, was dit het hoogst haalbare…

Al kan ik niet ontkennen dat de positie van waaruit ik jullie nu toespreek voor mij nog wel een paar decennia op zich had mogen laten wachten. Na ruim 14 jaar trouwe dienst hebben Martin, Tineke, Piet en Robert het stokje in november overgedragen aan vier nieuwe bestuurders. Leen Bom, Lorenzo Lippolis, Wim Milder en ikzelf zijn aangetreden en vormen nu samen met Martijn Mes, Jan Versluis en Gert van der Wal het bestuur van de BVV.

Maar, in ons gezelschap ontbreekt nog een permanente voorzitter om deze club te besturen. Iemand die meer tijd heeft dan ik, die nog meer bestuurservaring inbrengt, en die met een creatieve en nieuwsgierige blik naar onze mooie club kijkt. Iemand die ons helpt om de uitdagingen waar we als vereniging mee te maken krijgen te beslechten. We zoeken dus echt nog iemand die volgend jaar op deze plek staat… Heb je mensen in je omgeving die je misschien geschikt vindt, en die ruimte hebben om iets voor onze club te betekenen? Pols hen dan of geef hun namen aan ons door zodat wij ze kunnen benaderen. Het hoeft niet iemand te zijn die de club al kent; een frisse blik van buitenaf geeft juist weer nieuwe inzichten. Ik beloof dat de nieuwe voorzitter kan terugvallen op een gemotiveerd bestuursteam dat vol energie zit.

Energie, dat is direct een bruggetje naar een thema wat iedereen momenteel bezighoudt. Zoals je ongetwijfeld hebt gelezen, ontkomt ook BVV Barendrecht niet aan een enorme stijging van de energiekosten. Vanaf deze maand zal onze energierekening veel hoger zijn dan we gewend waren. We kunnen de gevolgen daarvan beperken door flink zuiniger aan te doen, dus ieder van jullie moet daaraan bijdragen. Soms is dat echt heel simpel; doe gewoon de deur achter je dicht! De buitendeur voor de ingang van de kantine staat vaak wagenwijd open, evenals de buitendeur naar de toiletten. Op zaterdag ben je natuurlijk op de voetbal, maar zet als je zondag thuis bent maar eens de hele dag de voor- en achterdeur tegen elkaar open… Jouw energieleverancier is de grote winnaar! Laten we dus ook op de club met elkaar voorkomen dat het geld letterlijk en figuurlijk onze gebouwen uit vliegt.

Of onze energiebesparing voldoende effect heeft weten we in de loop van het voorjaar. Dan zullen we ook moeten bepalen of er extra maatregelen nodig zijn, zoals een energietoeslag of minder mogelijkheden om te douchen. Helaas vallen dergelijke drastische maatregelen nog niet uit te sluiten zolang we de impact niet kennen. Maar één ding weten we zeker: elke euro die we aan energie besparen, kunnen we ‘gewoon’ aan onze voetbalactiviteiten uitgeven. Bespaar dus mee voor de BVV!

Nu we toch lekker in de waarschuwingsmodus zitten, laten we dan maar direct dat andere knellende thema pakken waar we als club nog geen grip op krijgen: de vrijwilligers! We hebben er honderden, maar dat is helaas echt niet genoeg om ook de komende jaren alle voorzieningen te blijven bieden voor onze leden, bezoekers en sponsors. Bovendien hebben we tientallen vrijwilligers die op een leeftijd komen dat het stokje moet worden overgedragen aan een nieuwe generatie.

Ik hoef dat jullie niet uit te leggen, want wie vanmiddag in deze kantine staat is al nauw betrokken bij de BVV en zal zijn handen ongetwijfeld al uit de mouwen steken. Maar ook onze andere 2.000 leden, hun ouders en hun partners moeten gaan bijdragen om deze mooie club draaiende te houden. Dat hoeft echt niet veel tijd te kosten en je hoeft geen voetbalachtergrond te hebben. We zoeken ook mensen die facturen inboeken, die een rooster voor de kantine maken, die stukjes op de website plaatsen of die ondersteunen bij de ledenadministratie. Dat kun je meestal in je eigen tijd doen, en je krijgt er een netwerk van tientallen dankbare en gezellige BVV-vrienden voor terug.

Je handen uit de mouwen steken kan nog simpeler zijn, namelijk door ze in je broekzak te stoppen en je portemonnee te trekken. Toen ik een vriend vertelde over deze middag, vroeg hij of ik dan ook deze nieuwjaarsspeech moest houden. “Dat kun je zeker niet afkopen…”, zei hij lachend. Een mooie grap voor in de kleedkamer, maar helaas is dit ook de realiteit die we met elkaar nog toestaan. Voor 50 euro hoef je geen theedienst te draaien, voor twee tientjes huur je een scheidsrechter in en voor een paar honderd euro hoef je als team de tenues niet zelf te wassen…

Het is een glijdende schaal waar als club echt niet in terecht willen komen. Want dan staan er straks op elke plek betaalde krachten, wordt de contributie onbetaalbaar en wordt BVV Barendrecht een vereniging voor de elite die het zich kan veroorloven om bij deze club te voetballen. Dat moeten en kunnen we met elkaar voorkomen als iedereen de handen uit de mouwen steekt. En dat mogen we ook best hardop uitspreken tegen degenen die ze nog in hun zakken houden! Doe je dus zelf al wat voor de club? Dan sta je volledig in je recht om ook andere ouders of teamgenoten te vragen een bijdrage te leveren.

Het vrijwilligersbeleid is een van de zes speerpunten die we met het vernieuwde bestuur hebben geformuleerd. Een overweging die we daarbij in beraad hebben is de aanstelling van een verenigingsmanager, die de dagelijkse gang van zaken bij onze voetbalvereniging ondersteunt. Hoewel we uiteraard de voorkeur geven aan vrijwilligers, zou het bij gebrek aan kandidaten ook een optie zijn om een betaalde kracht aan te stellen, die al het vrijwilligerswerk binnen onze club ondersteunt. Dat vraagt natuurlijk wel weer een investering die ook impact heeft op de begroting. Een betaalde verenigingsmanager zou dus gepaard kunnen gaan met een hogere contributie of een vrijwilligerstoeslag. Het zijn dus stevige knopen die nog doorgehakt moeten worden. Als dit concreet wordt, informeren we jullie uiteraard verder.

Drie andere speerpunten hebben binnen ons bestuur de aandacht, maar zullen jullie veelal niet direct raken. Onze penningmeester Lorenzo gaat de geldstromen binnen onze vereniging consolideren. Bestuurslid commerciële zaken Wim Milder moet de inkomsten vanuit sponsoring versterken. En vanuit mijn eigen reguliere bestuursportefeuille gaan we met de communicatie vanuit onze club aan de slag.

Een ander speerpunt waarover momenteel niet veel te melden valt, zijn onze nieuwbouwplannen. Door de gestegen kosten en rentes is het nieuwbouwplan dat eind 2021 op papier stond helaas niet meer te financieren. We moeten dus opnieuw de mogelijkheden bekijken en daarover met de gemeente en andere betrokkenen in gesprek gaan. Vanaf deze maand wordt de nieuwbouwcommissie die deze nieuwe plannen gaat maken uitgebreid met een paar nieuwe personen. Het is glashelder dat deze accommodatie zijn langste tijd heeft gehad. We zullen in de komende maanden dus nieuwe scenario’s moeten maken hoe we tot een nieuwe, toekomstbestendige accommodatie kunnen komen.

Een laatste speerpunt dat vanuit het bestuur is geformuleerd, is onze verenigingscultuur. BVV Barendrecht wil dat iedereen zich welkom voelt op sportpark De Bongerd. Daar hoort een cultuur bij waarin iedereen een sociaal veilige en prettige omgeving ervaart. Waarbinnen iedereen met plezier sport op zijn of haar eigen niveau, prestatief of recreatief. En waar ook ouders, verzorgers en vrijwilligers zich thuis en gewaardeerd voelen. Het afbakenen en in stand houden van de normen en waarden die daarbij horen, zijn daar een belangrijk fundament van.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met ongewenst gedrag op en rond de velden, gedrag dat niet past bij de verenigingscultuur die we nastreven. We hanteren een zero tolerance beleid ten aanzien van dit gedrag: wie bij Barendrecht speelt of betrokken is, dient zich te houden aan de normen en waarden van onze club! Dat doen we al geruime tijd, maar nu we na twee ingewikkelde coronajaren weer een heel voetbalseizoen doormaken, merken we dat er weer meer aandacht nodig is om onze normen en waarden en onze verenigingscultuur in de gaten te houden. Samen met alle trainers en leiders gaan we daar binnen BVV Barendrecht dus nog harder op sturen.

Beste BVV’ers, deze nieuwjaarsrede is vooral een toelichting geworden op het beleid waarmee het vernieuwde bestuur inmiddels aan de slag is. Dit was voor ons immers de eerste gelegenheid om daar wat meer over te vertellen. Wie er prijs op stelt, kan ons kernpuntenbeleid ook op papier van ons krijgen. Maar deze receptie is natuurlijk ook een moment om even de balans op te maken, halverwege het lopende seizoen. Een seizoen dat gelukkig niet meer onderbroken is, waardoor we een gezellige feestavond in september, verschillende liveoptredens en een plezierige kerstmiddag in de kantine konden organiseren. Een seizoen waarin de groeiende meisjesafdeling opvalt, met inmiddels in meerdere leeftijdscategorieën teams die ook nog eens hele goede prestaties neerzetten. Dat geldt ook voor ons Onder-23 elftal, het beloftenteam dat poulewinnaar werd en na de winterstop op het hoogste niveau voor Onder-23 elftallen bij de amateurs uitkomt. En wat te denken van onze G-voetballers, die zowel tegen Club Brugge in actie kwamen als een training kregen van de voltallige technische staf van Feyenoord? Of het mooie afscheid dat de nieuwe coördinatoren van de Renes 35+ competitie deze zomer regelden toen BVV-icoon Bas Hokke op 70-jarige leeftijd definitief zijn kunstgrasschoenen aan de wilgen hing?

Zomaar een paar hoogtepunten waaruit blijkt dat er genoeg te vieren is binnen BVV Barendrecht, zowel buiten het veld als binnen de lijnen. En zonder twijfel ook een incompleet overzicht. Want met bijna 100 teams biedt onze club op elk niveau elke week veel voetbalplezier. Het maakt daarbij niet uit of je in de selectie speelt, of in één van de breedtesportteams. De vele vriendenteams vol BVV’ers in de lagere senioren zijn daar een uitstekend voorbeeld van.

Toch mag vanmiddag de aandacht voor ons vlaggenschip natuurlijk ook niet ontbreken. Ons eerste elftal heeft de ambitie om weer terug te keren naar het hoogste amateurniveau, de Tweede Divisie. Mede dankzij twee knappe overwinningen vlak voor de winterstop is daar in de tweede seizoenshelft nog alle kans toe voor de ploeg van trainer Leen van Steensel.

Met Leen hebben we vlak voor de feestdagen de samenwerking met een seizoen verlengd. Dat hij ook na de zomer voor de groep staat bij onze hoofdmacht, is niet alleen sportief prettig. Ook in het kader van de verenigingscultuur is dat voor Barendrecht goed nieuws. Zijn vrouw en dochters zijn namelijk vaste bezoekers van de thuiswedstrijden van Barendrecht 1, dus de hele familie is op zaterdagmiddag op sportpark De Bongerd.

En laat dat nou juist een van de kernpunten van onze verenigingscultuur zijn! Hele families en verschillende generaties halen hun plezier en sociale contacten uit BVV Barendrecht. Dat is het bestaansrecht van onze vereniging, wat we moeten koesteren. Een leven lang BVV: dat lijkt me een prachtig motto om 2023 officieel mee te openen. Laten we daar met elkaar op proosten!

Jeroen Nagtegaal
Voorzitter (ad-interim)