NIEUWE VELDINDELING TRAININGEN VANWEGE WINTERPERIODE

De herfst is volop ingezet, dus ook BVV Barendrecht bereidt zich langzaam voor op het winterseizoen. Dat houdt onder meer in dat er vanaf heden niet meer getraind mag worden op de grasvelden van sportpark De Bongerd. Dat heeft invloed op de veldindeling van de trainingen. Ook de coronamaatregelen zorgen voor aanpassingen in het trainingsschema en de veldindeling die vanaf deze week van toepassing is.

Het onderstaande schema is in principe tot de winterstop van kracht. Mochten er meer of juist minder mogelijkheden ontstaan vanwege aanpassing van de coronamaatregelen, moet het schema de komende weken misschien nog worden herzien.