NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID: “SAMEN ZIJN WE DE BVV!”

Onder het treffende motto ‘Samen zijn we de BVV’ wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid van de club aangeduid. Alle spelende leden of hun ouders gaan vanuit deze nieuwe opzet een steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van BVV Barendrecht. Over het hoe en waarom vertellen de animatoren achter dit initiatief, Miriam Twilt-Mendonça en Hans Aandeweg, in de presentatiegids 2023/2024.

“Met ruim 2.000 leden is de BVV een hele belangrijke club binnen sportminnend Barendrecht. Om al deze mensen optimaal te bedienen zijn vele handjes nodig. Van oudsher was de animo best groot om daar een bijdrage aan te leveren. Of het nu ging om leiders, trainers, kantinemedewerkers, bestuursleden, coördinatoren, scheidsrechters, gastheren of de werkploeg, aan enthousiasme geen gebrek”, herinnert Hans zich.

Nieuwe generatie
Maar in de loop der jaren is er een maatschappelijke kentering zichtbaar geworden. “Er heeft een flinke vergrijzing plaatsgevonden en binnen de jongere generatie is er minder tijd en zin om belangrijke taken over te nemen of daar in ieder geval bij te ondersteunen”, ziet Miriam. Om dit groeiende probleem te tackelen bracht het bestuur een aantal BVV’ers samen uit de nieuwe generatie, veertigers die wekelijks al hun steentje bijdragen op De Bongerd. Uit de brainstorm van deze denktank zijn verschillende ideeën op tafel gekomen, waarvan de belangrijkste al in het nieuwe seizoen 2023-2024 uitgevoerd worden.

Bardienst en limonade
“In eerste instantie gaan we de bar- en keukenmedewerkers ondersteunen met extra aanwas. Elke zaterdag krijgen zowel de ochtendploeg als de twee middagshifts hulp van extra mensen. Tot en met JO15 zullen dat ouders zijn, voor spelers vanaf 15 jaar doen we een beroep op spelers zelf. Elke zaterdag worden er drie teams ingeroosterd die elk een paar vrijwilligers gaan leveren. Een snel rekensommetje leert dat alle circa 90 elftallen maximaal twee keer per seizoen aan de beurt komen om mee te draaien. Per speler of ouder kost dat dus hooguit vier uurtjes!”, rekent Hans voor.

“Voor de theedienst hebben we bedacht dat dit het beste door de teams gedaan kan worden die het dichtst bij de kleedkamer spelen”, vervolgt Miriam. Concreet houdt dit in dat de ouders van JO8, de Champions League en de Bongerdjes de ochtend voor hun rekening nemen en in de middag de 35+ teams en senioren aan de beurt zijn. “Om het eenvoudig te houden willen we voortaan alleen nog maar limonade schenken aan alle teams. Sowieso merken we dat de behoefte aan thee in de rust al behoorlijk afneemt.”

Tijdelijke hulptroepen
Met deze eerste maatregelen hopen Miriam en Hans dat de andere BVV-vrijwilligers ontlast kunnen worden. Vele handen maken immers licht werk. “In de herfstvakantie doen we de eerste evaluatie van dit nieuwe beleid. Als er aanpassingen nodig zijn, dan kunnen we snel schakelen”, vertelt Hans. Het blijft wat de denktank betreft overigens niet bij deze taken, zegt Miriam: “Vanaf 2024 willen we ook andere vrijwilligerstaken gaan ondersteunen met tijdelijke hulptroepen. We zijn ervan overtuigd dat ieder lid zijn of haar steentje kan bijdragen, zodat we met een beperkte inspanning van velen toch alle activiteiten binnen onze mooie club kunnen blijven doen. Nee zeggen is geen optie! Wie weet vinden mensen het zo leuk, dat ze ook best vaker mee willen draaien. Nou, je bent van harte welkom!”

Vele handen maken licht werk, vinden (v.l.n.r.) Robert van der Velden, André Groen, Miriam Twilt-Mendonça en Hans Aandeweg.