KAREL VAN DER WAARDE 75 JAAR LID VAN BVV BARENDRECHT

Erelid Karel van der Waarde is vorige week door het bestuur van BVV Barendrecht in het zonnetje gezet voor maar liefst 75 jaar lidmaatschap. De 87-jarige Karel kan niet bij de huldiging van de jubilarissen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 26 mei, maar gezien zijn bijzondere jubileum wilde de club daar toch graag persoonlijk aandacht aan schenken.

Karel was naar eigen zeggen geen begenadigd voetballer. Toen hij ook nog problemen kreeg met zijn knie, hing hij zijn kicksen aan de wilgen. In die tijd vroeg zijn vader, die jeugdvoorzitter was, aan Karel om een van de elftallen te begeleiden: “Een mooi klusje, met C1 met het busje”, herinnert Karel zich. Zo ging hij van spelend lid naar jeugdleider: “Ik ben er min of meer per ongeluk ingerold.” Hij bekleedde daarna talrijke vrijwilligersfuncties bij BVV Barendrecht en werd daarvoor in 1990 benoemd tot Erelid. Zelf denkt hij dat hij die eer vooral te danken heeft aan het organiseren van bijzondere dingen, met hulp van ouders, en aan het plegen van veel onderhoud voor de BVV aan onder meer de CV-installatie en rioleringen.

Afgelopen augustus was Karel maar liefst 75 jaar lid van BVV Barendrecht. Ook zijn vrouw Hannie verdiende gedurende die decennia ruimschoots haar sporen op sportpark De Bongerd: zij werd voor haar verdiensten in 2007 eveneens benoemd tot Erelid van de club. In april was het echtpaar 60 jaar getrouwd, een periode waarin veel van hun vrije tijd in de BVV werd gestopt.

BVV Barendrecht is dankbaar en trots op jubilaris Karel en feliciteert hem van harte met zijn jubileum!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 mei worden ook de andere jubilarissen die vorig jaar een jubileum vierden gehuldigd. De ledenvergadering start die avond om 19.30 uur in de kantine van BVV Barendrecht. De volledige agenda vindt u hier.