Selectievoetbal

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen geven wij u uitleg over het selectievoetbal.

De jeugdopleiding van BVV Barendrecht is er om kinderen een veilige omgeving te bieden waar kinderen hun voetbalsport kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft BVV Barendrecht ook een prestatieve ambitie: zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het eerste elftal van de vereniging. Binnen de selectiegroepen gaat de ontwikkeling van het individu voor die van het team, tenzij daarmee het competitieniveau van het team op lange termijn in gedrang komt (lees: promotie/ degradatie). De eindbeoordeling hiervan ligt bij de Hoofd Jeugdopleiding (HJO).

Hieronder wordt ingegaan op de specifieke elementen voor de selectiegroepen.

Met die spelers die de wil, de tijd en het talent hebben om op een effectieve wijze zeer intensief te (kunnen) werken aan hun voetbalvermogen, spelen wij prestatief voetbal in onze selectieteams. Het onderscheid met de breedtesport is de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit van de trainingen en de wedstrijden.

We selecteren spelers vooral op de volgende criteria:

 • de Technische vaardigheden om deze keuze ook altijd te kunnen uitvoeren;
 • de tactische vaardigheden (Inzicht) om altijd de juiste keuze te maken in het veld;
 • de Mentale vaardigheden om altijd op hun maximale niveau van deze vaardigheden te presteren.

Binnen BVV Barendrecht praten we dan ook over T.I.M! Dat wil niet zeggen dat overige criteria niet relevant zijn, maar voor onze club ligt in deze fase op deze drie begrippen de focus. De overige criteria zijn:

 • Fysieke vaardigheden (coördinatie, kracht en lenigheid, uithoudingsvermogen en (start)snelheid).
 • Tonen van wil om beter te worden (coachbaar, leergierig).
 • Opkomst op en inzet tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Houding en gedrag (gedraagt hij zich volgens onze normen en waarden?).
 • Communicatieve vaardigheden (is hij in staat om in contact te treden met de spelers om hem heen, deze te coachen?).

Voor spelers in selectieteams gelden daarnaast de volgende regels:

 • Zij zijn altijd inzetbaar voor alle selectieteams.
 • Zij zijn altijd aanwezig bij de activiteiten van hun team (m.u.v. ziekte).
 • Zij zijn bereid en actief bezig om hun belastbaarheid te vergroten, zoals aangereikt vanuit de medische structuur.
 • Zij houden zich aan de afspraken zoals die geformuleerd zijn in dit beleidsplan.

De ontwikkeling van selectiespelers wordt structureel gevolgd en vastgelegd in het spelersvolsysteem. Dit is de verantwoordelijkheid van de trainer/coach van het team.

De trainer/coach van de selectieteams bespreekt de stand van zaken per speler tijdens een ’10 minuten-gesprek’ met de speler en evt. ouder (ouders zijn t/m JO13 verplicht). Deze gesprekken worden tussen 15 november en 1 januari gehouden. De keepers worden door zowel trainer/coach als de keeperstrainer beoordeeld en de gesprekken vinden samen met beiden plaats.

Tijdens de gesprekken met de JO17-JO19-selectiespelers, die zijn aangemerkt als talent met potentie voor 1, wordt speciale aandacht besteed aan de mogelijkheden van de spelers om door te groeien naar de selectie. De ambitie van de speler staat hierin centraal. Bij deze gesprekken is ook de HJO aanwezig. Spelers met de potentie en ambitie voor de selectie, zullen vanaf dat moment ook intensiever gevolgd worden. De voortgang van deze spelers zal worden besproken in de TC.

N.B. In JO17-JO19 vult de spelers zelf ook het formulier in! Op deze manier krijgt je een beeld van de mate van zelfinzicht van een speler en is zo’n gesprek ook meer tweerichtingsverkeer.

We kennen een vijftal interventies om de doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdsgroep te bevorderen.

 1. Naar andere wedstrijdvorm: Met spelers die in het seizoen naar een andere wedstrijdvorm gaan, gaan wij na winterstop oefenen in de nieuwe wedstrijdvorm.
 2. Bevorderen stap jeugd naar seniorenselectie: Om de stap van de jeugd naar de senioren te verkleinen spelen wij tweewekelijks met een ‘team onder 21’.
 3. Vervroegd naar hogere leeftijdsgroep: In uitzonderlijke gevallen zou het zo kunnen zijn dat wij sommige spelers in een hogere leeftijdsgroep laten spelen, bijvoorbeeld omdat deze die in hun eigen leeftijdsgroep niet meer in een maximale leeromgeving zitten. Voorwaarde is wel dat hij zich in de basis van het standaardteam speelt.
 4. Procedure meespelen van jeugd bij senioren: Ook hier zijn duidelijke afspraken in.
 5. De trainingstrein: Er kan worden gekozen om bepaalde spelers na de winterstop mee te laten trainen met een hogere leeftijdsgroep omdat zij daar aan toe zijn.

Bij selectieteams wordt functioneel gewisseld. Dat houdt in dat er niet wordt gewisseld bij toerbeurt, maar op basis van het optimale leerklimaat van spelers. Bij de JO8 t/m JO13 gebeurt dit nog voorzichtig, bij de JO13 t/m JO19 wordt hier serieus mee begonnen, bij JO17 en JO19 staat de teamprestatie centraal in het wisselbeleid.

Ter verduidelijking, dit betekent concreet het volgende:

 • Bij de selecties van JO8 t/m JO13, JO14-1, JO17-2 en JO19-2 spelen spelers net zo veel minuten (+/- marge van 5%) gedurende het seizoen, maar per wedstrijd(deel) wordt bekeken wie meer/minder speelt. Iedereen speelt echter wel minimaal een halve wedstrijd per keer.
 • Bij de JO15-1, JO17-1 en JO19-1 speelt ten alle tijde het sterkste team en staat het teamresultaat centraal, zoals dat ook bij Barendrecht 1 en 2 het geval is. Indien spelers van JO17-1 en JO19-1 vaker wissel komen te staan en resp. 40/45 minuten of minder spelen, krijgen zij de gelegenheid om te spelen in het tweede selectieteam; daar moeten zij dan wel spelen.

Overigens is ‘te laat komen’ (al is het 1 minuut!) een garantie op een plaats op de reservebank! Tenzij een speler zich tijdig telefonisch bij de trainer of leider heeft afgemeld met goede reden (is ter beoordeling trainer). En deze geldt niet als wisselbeurt.

Spelers die gewisseld worden gedurende de wedstrijd, blijven bij het team en gaan niet douchen en vervolgens langs de kant staan. Het team blijft bij elkaar; je komt als team het veld op en je verlaat als team het veld.

De doelstelling van scouten is om geschikte spelers voor BVV Barendrecht op posities binnen het betreffende team waar deze spelers gewenst zijn, te vinden en aan te trekken. Door de juiste spelers aan te trekken zullen de eigen spelers op een hoger niveau kunnen gaan spelen en zich beter ontwikkelen. Het past dus bij het creëren van een leeromgeving voor je selectiespelers.

Er wordt door de BVV zowel intern als extern gescout. Voor extern gescoute spelers bestaat er een zorgvuldig instoomproces. Hieronder wordt dit alles verder uitgewerkt.

De interne scouting is van het grootste belang in verband met de uitgebreide Jeugdafdeling. Door een goede interne scouting is de kans kleiner dat spelers geen kansen krijgen zich verder (beter) te ontwikkelen omdat ze mogelijk in een te laag team spelen. Hiervoor zet de Jeugdopleiding interne scouting in bij de breedtesportteams van JO8 – JO15.

De interne scouting is ook getraind op het identificeren van talent. Men kijkt dan naar de belangrijke eigenschappen gedrevenheid, snelheid, focus en initiatief.

Vanuit onze visie willen wij graag, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, alle kinderen uit Barendrecht een veilige omgeving bieden om te voetballen. Tegelijkertijd willen wij ook, gezien onze ambitie, dat de beste spelers uit Barendrecht en omgeving bij ons voetballen. Dat vraagt om balans zoeken. Iedereen kan zich vanzelfsprekend inschrijven bij BVV Barendrecht en in de wijze waarop wij omgaan met de balans maken wij een onderscheid tussen spelers t/m de JO11 en spelers vanaf de JO12.

Voor de JO6 t/m de JO11 wordt jaarlijks een talentendag gehouden. Hiervoor worden ook de spelers van de wachtlijst uitgenodigd. Tevens worden schooltoernooien en KNVB-activiteiten bezocht. Spelers die echt een versterking zijn voor BVV Barendrecht, in onze regio wonen en een positief gesprek hebben gehad, kunnen worden toegevoegd aan de selectie. Het kader hiervoor is dat wij minimaal onze selectieteams in de onderbouw gevuld willen hebben met spelers met potentie voor 2e divisie landelijk. De eindbeoordeling hiervoor ligt bij de TJC onderbouw en de HJO.

Voor spelers van JO12 t/m JO19 wordt gericht gezocht naar spelers voor posities waarop wij zelf kwantitatief of kwalitatief tekort komen voor het niveau waarop wij willen voetballen. De norm voor deze spelers is dat:

 • Zij een echte versterking zijn voor het team op posities die onvoldoende zijn ingevuld.
 • Zij graag bij BVV Barendrecht willen voetballen (‘geen gelukszoekers’).
 • Zij qua gedrag passen bij de club.

Er is een proces afgesproken, dat uiteindelijk leidt tot een voorstel voor het hoofdbestuur.

Binnen de Jeugdopleiding wordt actief gebruik gemaakt van video-analyse. De JO19-1 en JO17-1, JO15-1 en JO1-13 teams gebruiken deze minimaal 1x per maand. De overige selectieteams uit de JO13 t/m JO19 minimaal eens in de twee maanden.