Missie, visie en doelen

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen wij u over de missie, visie en de doelen van de jeugdopleiding.

BVV Barendrecht wil dat iedereen zich welkom voelt op Sportpark “De Bongerd”. En tegelijkertijd is zij een vereniging met veel ambitie. Binnen de BVV Barendrecht staan de kernwaarden van onze vereniging centraal: respect, openheid, eerlijkheid en samenwerken.

De missie van de BVV Barendrecht opleiding is daarom tweeledig. Allereerst om alle voetballende jeugd een veilige leeromgeving te bieden, waarin plezier en voetbalontwikkeling centraal staan. Zowel voor jongens, meisjes als voor gehandicapten. Daarnaast is het de missie van de jeugdopleiding om spelers technisch, tactisch, mentaal en fysiek op te leiden voor niveau 2e divisie landelijk en waarbij we de speelsters willen opleiden voor topklasse niveau binnen het vrouwenvoetbal. Het is onze overtuiging dat deze twee hand in hand kunnen gaan.

De cultuur die daarbij hoort – en die we graag versterken – vormt een sociaal veilige en prettige omgeving, waarbinnen alle kinderen die lid zijn van BVV Barendrecht met plezier kunnen sporten en ouders, gezinnen, vrijwilligers en scheidsrechters die meekomen, zich thuis voelen.

Er bestaat een actief beleid om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te binden die rondom de club wonen. De club is natuurlijk open voor iedereen maar er is, vanwege de wachtlijsten, een voorrangsregeling voor gezinsleden van leden en voor kinderen die in de wijken rondom de club wonen.

Vrijwilligerswerk wordt gezien als een logische stap en niet als een vervelende verplichting. Recreatievoetbal draait grotendeels op de inzet van ouders als vrijwilligers (scheidsrechters, grensrechters, teammanagers, etc.), zij het met ondersteuning en begeleiding van het bestuur en technische staf. Ouders van nieuwe leden dienen zich bewust te zijn van deze situatie. Van O19 en O17 jeugd selectievoetballers wordt een bewuste actieve bijdrage gevraagd bij de ontwikkeling en opleiding van de jongere jeugd. Vanaf de O15 selectie wordt dit gestimuleerd op vrijwillige basis.

De organisatie, de cultuur, de accommodatie, de leeromgeving, de reputatie en de communicatie hierover, maken dat ieder kind uit de regio graag bij de BVV Barendrecht wil voetballen. Het feit dat de BVV Barendrecht een gecertificeerde regionale jeugdopleiding is en dat zij partner is van de Feyenoord Academy, worden maximaal hiervoor ingezet.

Onze opleidingsvisie bestaat uit drie leidende principes, die hierna worden toegelicht. Daar waar in dit beleidsplan ‘speler’ of ‘hij’ staat vermeld, dient respectievelijk ook ‘speelster’ en ‘zij’ te worden gelezen.

 1. We bieden spelers en trainers een (veilige) leeromgeving.
 2. We hebben kwalitatief uitstekende trainers die ruimte krijgen voor eigen invulling binnen de kaders
 3. We leiden spelers breed op (4 pijlers)

Om de ambitie van de club concreter te maken en zo de voortgang te kunnen monitoren, is het belangrijk om meetbare doelen te formuleren.

De doelstellingen zijn:

 1. De overgang van jeugd naar senioren bevorderen, waarbij binnen vijf jaar minimaal 10 jeugdspelers (minimaal de laatste 3 jaar in de eigen jeugdopleiding gespeeld) van de BVV Barendrecht onderdeel uitmaken van de hoogste seniorenselectie. Daarnaast bestaat het 2e elftal, als verlengstuk van de Jeugdopleiding, voor minimaal 75% uit zelf opgeleide spelers.
 2. Het spelen op minimaal 2e divisie niveau met alle 1e- jeugdselectieteams van de O13-O15-O17-O19.
 3. Het verbeteren van de vaardigheden en het spelpeil waardoor de spelvreugde zal verhogen.
 4. Het spelen van een herkenbare, creatieve en aantrekkelijke spelstijl door alle teams.
 5. Het medisch beleid geïmplementeerd.
 6. Gebruik Spelervolgsysteem en Video-analyse geïmplementeerd.
 7. Talent-identificatie en scouting werkend
 8. Het pedagogisch beleid geïmplementeerd.
 9. Een hoge klanttevredenheid onder de jeugdleden

Via een strategische planning kunnen de doelen in een tijdlijn worden weggezet en kan de voortgang voortdurend worden gemonitord.