Medisch beleid

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen geven wij u uitleg over het medisch beleid.

Als trainers zijn wij voortdurend bezig om onze spelers te ‘belasten’. Lichamelijk belasten door met hen regelmatig op een verantwoorde manier te trainen en te spelen en geestelijk door ze uitdagingen te geven waar zij door geprikkeld worden. De mate waarin het lichaam van de speler zo’n belasting aan kan, noemt men ‘belastbaarheid’.

Binnen BVV Barendrecht hebben we een medische structuur voorhanden die er voor moet zorgen dat de belastbaarheid van onze spelers zo groot mogelijk is en blijft. Deze medische structuur wordt gedragen door een samenwerkingsverband tussen BVV Barendrecht en een praktijk voor fysiotherapie.

Deze medische structuur bestaat uit zeven onderdelen. De eerste vier zijn voor de hele jeugdafdeling; nummer 5 tot en met 7 zijn alleen voor de selectiespelers. Van deze elementen, maar ook van basiswaarden als lengte en gewicht vindt structureel vastlegging plaats.

 1. Medisch spreekuur / proces rond blessures
 2. Standaard warming-up
 3. Voeding
 4. Stabiliteit / kracht
 5. Mobiliteit
 6. Looptechniek
 7. Uithoudingsvermogen

De praktijk voor fysiotherapie zorgt ervoor dat er op de trainingsavonden een medisch spreekuur, waar spelers terecht kunnen.

We hebben duidelijke regels in geval van mogelijke blessures. Deze regels zijn als volgt:

 • Alle selectiespelers melden zich bij een eventuele blessure eerst bij het medisch spreekuur, waar een registratie plaatsvindt; eerder is een speler niet geblesseerd!
 • De medische staf zal aan speler en trainer terugkoppeling geven over de aard van het kwetsuur en de verwachte herstelperiode.
 • Pas nadat de medische staf heeft aangegeven dat de speler volledig hersteld is, mag de speler weer aan voetbalactiviteiten deelnemen. Ook dat moment wordt geregistreerd.

De warming-up is een verplicht onderdeel van elke training of wedstrijd. Want met de warming-up bereidt men het lichaam voor op de komende inspanning. Tijdens de training of wedstrijd kan de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per minuut. Het hart moet zich geleidelijk kunnen aanpassen. Als vooraf een warming-up gedaan wordt, past het lichaam zich als volgt aan:

 • De hartfrequentie en de inhoud van de hartspier nemen toe. Daardoor kan het hart meer bloed per minuut rondpompen. Dit is van belang omdat de spieren meer zuurstof nodig hebben.
 • De luchtwegen worden wijder, omdat er meer longblaasjes opengaan. Ook de doorbloeding van de longen neemt toe. Daardoor kan er meer zuurstof worden opgenomen.
 • De lichaamstemperatuur in de spieren wordt hoger. Dit versnelt de stofwisseling.
 • De hersenfuncties passen zich aan, van rust naar inspanning.

Er is een standaard warming-up beschikbaar die verplicht is voor de selectieteams (vanaf de JO13) en facultatief voor de overige afdelingen. In deze warming-up zitten alle elementen voor een goed voorbereiding voor een voetbalactiviteit. Voor keepers is er een aparte warming-up.

Indien nodig wordt er ook een cooling-down gedaan na een activiteit om de lichaamstemperatuur weer te laten zakken en om de afvalstoffen beter af te voeren.

Wij gaan ook aan de slag met sportvoedingsadvies. Er is een duidelijke relatie tussen voeding en de sportprestatie en dus van de belastbaarheid van onze selectiespelers. De voorlichtingen zijn echter voor alle BVV spelers en hun ouders. Het gaat dan om het voorlichten van spelers en ouders over voeding en het effect dat voeding heeft op het presteren van een kind tijdens de sportbeoefening.

Kracht- en stabiliteitstraining als aanvulling op de voetbalvormen leiden in veel gevallen tot betere prestaties. Reactiesnelheid, sprintsnelheid, acceleratievermogen, spronghoogte en duelkracht verbeteren lineair met meer spierkracht. Spierkracht kan al getraind worden vanaf de jongste jeugd, maar gaat pas echt zijn vruchten afwerpen zodra het lichaam het hormoon testosteron gaat produceren. Daarnaast draagt voldoende spierkracht bij aan het voorkomen van blessures.

Een stabiel en sterk lichaam vormt een belangrijk onderdeel bij het overbrengen van krachten van het ene lichaamsdeel naar het andere, waardoor het lichaam vooruitkomt of waardoor we voorwerpen in beweging kunnen brengen (bijv. gooien en of trappen). Een stabiele romp draagt bovendien bij aan de preventie van blessures. Stabiliteitstraining levert een bijdrage aan een hoger basisniveau en verkleint de kans op blessures. Kracht- en stabiliteitsoefeningen zijn om deze reden een belangrijk onderdeel van de voetbaltrainingen en van de standaard warming-up.

Mobiliteit is een van de belangrijkste motorische vaardigheden. Mobiliteit is de mate waarin gewrichten een bewegingsuitslag kunnen maken en de mogelijkheid hebben om verschillende functies te vervullen. Dit geldt voor sport, maar ook in het dagelijks leven. Voor sporters geldt dat beperkingen in de mobiliteit de prestaties negatief beïnvloeden en de kans op blessures vergroot, zeker in combinatie met een hogere belasting. Een verminderde mobiliteit is aanwezig wanneer er in de bewegingsuitslag een significant verschil aanwezig is tussen links en rechts. Om die reden testen wij de mobiliteit van de spelers van de selectieteams. De generieke resultaten hiervan worden verwerkt in de trainingen en in de standaard warming up. De individuele resultaten worden teruggekoppeld aan de spelers en indien nodig wordt er maatwerk toegepast.

Een goede looptechniek garandeert een economisch bewegingsverloop, en is daarom van aanzienlijke betekenis voor de prestatie. Hoewel iedere loper de loopbeweging anders uitvoert, is de uitvoering van de looptechniek in principe voor iedereen gelijk.

Om te komen tot verbetering van de looptechniek, is het belangrijk dat men zich bewust is van de technische tekortkomingen. Adviezen van iemand die kan observeren zijn hierbij onontbeerlijk. Een slechte looptechniek is één van de oorzaken van blessures.

Trainers worden geschoold op het gebied van het bewegingsapparaat en op het herkennen van afwijkende looppatronen. Spelers moeten dan ook ergens terecht kunnen hiermee. Binnen de medische structuur wordt dit opgepakt.

Een goed uithoudingsvermogen zorgt ervoor dat spelers een grotere afstand kunnen afleggen tijdens een wedstrijd, vaker kunnen sprinten en sneller herstellen van wedstrijden en trainingen. Ook raken spelers met een goed uithoudingsvermogen minder snel geblesseerd.

Het uithoudingsvermogen is een goede indicator voor de belastbaarheid en het prestatievermogen van een speler; de mogelijkheid om intensieve inspanningen lang vol te houden. Ook geeft het de voetbaltrainer een inzicht in de ideale trainingsintensiteit.

Door het uithoudingsvermogen regelmatig te trainen door middel van sport of andere fysieke inspanningen wordt de belastbaarheid gunstig beïnvloed. De voordelen van een goed uithoudingsvermogen zijn vooral dat spelers sneller herstellen na inspanningen en dat de kans op blessures bij sporten afneemt.

De hoofdtrainers van de selectiegroepen leggen voorafgaand aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen hun voorbereidingsprogramma aan de TJC en HJO voor. In dit programma is zichtbaar wanneer er welke activiteiten plaatsvinden en op welke wijze de voetbalinhoudelijke opbouw (JO13 t/m JO19) en de conditionele opbouw (JO14 t/m JO19) zijn vormgegeven.

Alle selectiespelers van JO14 t/m JO19 worden periodiek getest op hun conditionele toestand. Deze resultaten worden centraal vastgelegd in het spelersvolgsysteem en indien nodig wordt er maatwerk toegepast.