CONTRIBUTIEFACTUREN SEIZOEN 2022-2023 DEZE WEEK VERSTUURD VIA CLUBCOLLECT

Contributie

De contributiefacturen voor het nieuwe seizoen 2022/2023 worden deze week per e-mail verstuurd. Dit doen we wederom in samenwerking met ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

U ontvangt van ClubCollect per e-mail een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u, afhankelijk van de instellingen van de vereniging, of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal of automatische incasso.

Mocht u niets doen en heeft u eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan zal het bedrag na 30 dagen automatisch worden geïncasseerd.

Geen mail ontvangen?
Bekijk ook even uw spamfilter, maar mocht uw e-mail adres onjuist of onbekend zijn of niet gelezen worden, dan zal u uiterlijk na 3 dagen per sms een link naar uw persoonlijke betaalpagina ontvangen. Indien uw telefoonnummer onbekend of onjuist is, ontvangt u de link naar uw persoonlijke betaalpagina door middel van een brief per post. Mocht u geen e-mail, sms of brief hebben ontvangen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze contributie-administratie via contributie@bvvbarendrecht.nl.

⚠ Let op: Bij het uitblijven van een tijdige betaling zullen de spelactiviteiten na het verstrijken van de betaaltermijn per direct worden geblokkeerd, tot het moment dat de betaling is ontvangen via ClubCollect. Hiermee dupeert u niet alleen uzelf, maar ook uw team. We vertrouwen erop dat u het niet zover laat komen.

Betaling in termijnen
Betaalt u het liefst in termijnen? Voor de contributiefacturen aan het begin van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden om in 1 termijn of in 10 termijnen te betalen. Dit kan u zelf aangeven via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. De administratieve kosten vanuit ClubCollect van € 1,00 per termijn zullen rechtstreeks aan u worden doorbelast. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant!

Voor de overige facturen (toeslag prestatieve jeugd en KNVB-boetes) wordt geen optie tot betaaltermijnen geboden. Deze dienen altijd in één termijn te worden voldaan.

Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt van BVV Barendrecht, zal u de optie geboden worden om de contributiebetaling te voldoen over de resterende looptijd van het seizoen (waarbij iedere maand als 1 termijn geldt en mei als laatste termijn zal gelden).

Kan ik ook in 2 of 4 termijnen betalen?
Dit is niet mogelijk. Wel kunt u bij keuze voor betaling van de contributie in 10 termijnen tussentijds de resterende termijnen in één keer voldoen. Mocht u dit willen, dan kunt u contact opnemen met de contributie-administratie door een bericht te sturen via uw persoonlijke betaalpagina in ClubCollect of een mail te sturen naar contributie@bvvbarendrecht.nl.

⚠ Let op: Bij een tweede stornering van een termijnbetaling gedurende het seizoen, zal de optie tot termijnbetalingen worden opgeheven en dient het resterende bedrag voor het seizoen in één keer binnen de gestelde betaaltermijn te worden voldaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Om de dienstverlening rondom de contributie-inning uit te kunnen voeren, delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Voor meer informatie of contactgegevens bij vragen kunt u terecht op de pagina Lidmaatschap.