CONTRIBUTIE-ACHTERSTAND VOOR EINDE JAAR BETALEN

Contributie

Het seizoen 2018/2019 is al even van start, maar helaas hebben nog niet alle BVV-leden de contributie voor het lopende seizoen betaald. Het bestuur biedt de komende weken nog de gelegenheid om een eventuele contributie-achterstand te voldoen, maar als dat voor het einde van het jaar niet is gebeurd worden de spelactiviteiten geblokkeerd. Dat betekent dat er dan vanaf maandag 7 januari 2019 niet meer deel mag worden genomen aan trainingen en wedstrijden van de BVV.

Wie twijfelt of hij of zij nog een contributie-achterstand heeft, kan contact opnemen met een van de bestuursleden. Ook de trainers en leiders zullen geïnformeerd worden over eventuele contributie-achterstanden van hun teamleden.