BVV NORMEN EN WAARDEN EN HET BELANG HIERVAN

Door de rol die sport binnen onze samenleving inneemt, en door het grote aantal mensen dat er actief en passief mee bezig is, vormt sport ook een belangrijk instrument voor het doorgeven van normen en waarden. Gedrag binnen een team en club worden voor een belangrijk deel bepaald binnen de verenigingscontext. Hoe je je gedraagt, hoe je met elkaar omgaat, wat wel mag en wat niet mag. Trainers, coaches en ouders, zeker bij de jeugd, hebben hierbij ook een grote verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie.

Hoewel elke sport zijn eigen specifieke omgangsvormen heeft, zijn er uiteraard waarden die voor ons allemaal gelden. Het doorgeven van de normen en waarden die we er met elkaar op nahouden, komt ook op een andere, minder gelukkige manier naar voren. De toenemende aandacht van de media voor misstanden en excessen in en rondom de sport, hebben onwenselijk gedrag tot een actueel thema gemaakt, waarbij er vaak een brede maatschappelijk discussie wordt gevoerd. Opmerkelijk is hierbij wel dat de beeldvorming hierover gelukkig veel negatiever is dan de incident cijfers aangeven.

Wij vinden het belangrijk bij de start van het nieuwe seizoen iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij onze club nogmaals te wijzen op het bestaan en het belang van de naleving van de BVV Normen & Waarden. Deze zijn voor alle doelgroepen terug te vinden op de BVV website onder het kopje ‘Clubinfo’ bij gedragsregels.

De invloed van sport op onze normen en waarden zien we ook op een speelse manier terug in de samenleving. Steeds vaker worden typische sporttermen gebruikt in onze spreektaal. We hebben het over ‘scoren’, ‘team-building’, ‘fair-play’, ‘winnaarsmentaliteit’, ‘de lat hoog leggen’ en meer. Het zijn waarden die we langzamerhand overgenomen hebben en richting geven aan ons denken en doen. Een goede ontwikkeling, of beter: top!

Wij wensen u een waarde(n)vol voetbalseizoen!

Het bestuur