BVV JEUGDJOURNAAL: SELECTIEBELEID IN HET JEUGDBELEIDSPLAN

In het BVV Jeugdjournaal geven we inzicht in de activiteiten binnen de jeugdopleiding van de club. Nadat er afgelopen halfjaar verschillende trainers en andere betrokkenen zijn voorgesteld, geven we nu een toelichting op het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. Vandaag in het vierde deel: hoe wordt beoordeeld welke jeugdspelers er in de selectieteams komen?

Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen. De uitgangspunten bij het selecteren zijn:

  • Het spelen van wedstrijden op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen.
  • Er wordt rekening gehouden met de lichamelijke en geestelijke eigenschappen van een jeugdspeler.
  • Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, krijgen de kans om in een hoger team c.q. een hogere leeftijdsgroep te trainen en spelen.
  • Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden ingedeeld naar eigen voorkeur van speler(s) of ouders.
  • Betrokken ouders in welke functie dan ook kunnen en mogen niet oordelen en meebeslissen over hun eigen kind of familieleden.
  • De ontwikkeling van spelers wordt structureel vastgelegd in het spelersvolgsysteem. Dat is een verplichting voor selectiespelers en facultatief voor de breedtesport.

Met behulp van deze uitgangspunten proberen wij iedereen zo goed en eerlijk mogelijk op het juiste niveau en in de juiste groep te kunnen indelen. En dat is best een lastige klus. Als technische jeugdcommissie bewaken wij het proces. Natuurlijk zijn er soms vragen of klachten, en elke klacht is er één te veel, maar over het algemeen is er veel begrip voor de gemaakte keuzes.

De criteria voor selecteren zijn voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag, maar ook sociale aspecten worden meegewogen bij de indeling van de niet-selectieteams. De specifieke criteria voor selectiespelers worden hier nader uitgewerkt. De JC van de breedtesport betrekken zoveel mogelijk de trainers van de teams bij de samenstelling van de groepen.

Gedurende het seizoen kan er altijd worden gewisseld, maar daar zijn we wel terughoudend mee. Het team waarin een kind speelt wordt toch het clubje waar hij zich aan kan gaan binden. Desondanks kan het toch nodig zijn. Dan doen we dat zoveel mogelijk op natuurlijke momenten in het seizoen.

In aanloop naar een nieuw seizoen wordt er een vaste procedure voor de breedtesport teams gevolgd. De trainers en JC’s zorgen dat in maart de overzichten voor het komend seizoen beschikbaar zijn. Deze worden in april besproken onder leiding van de JC en dienen als basis om te komen tot de nieuwe trainingsgroepen voor de breedtesport teams. In mei gaan deze trainingsgroepen trainen en oefenwedstrijden spelen (ook onderlinge) om de onderlinge verhoudingen te bepalen. In de “juli nieuwsbrief” worden de indelingen van de breedtesport teams en van de trainingsgroepen bekend gemaakt aan de leden.